Vrijwilligerswerk & stage

Op Zanethemba kan je stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Mits het een kleinschalig project is, kunnen er maar maximum 2 personen tegelijk terecht.

OPGELET: najaar 2021 en voorjaar 2022 is volzet tot eind april! Vanaf mei 2022 kunnen we terug studenten en vrijwilligers verwelkomen!

 

Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

 • Spelen met de kinderen
 • Educatieve activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Therapeutische activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Helpen bij bad, eet-, en – slaapmomenten
 • Uitstapjes met de kinderen organiseren en begeleiden
 • Sorteren van donaties
 • Huishoudelijke taken zoals koken, opruimen …
 • Helpen met onderhoud van het domein, bv. schilderen, klusjes, in de tuin werken … 

Specifiek voor studenten:

 • Workshops geven aan zowel kinderen als het personeel van Zanethemba over verschillende psychosociale thema’s.
 • Mee begeleiden van de plaatsing van kinderen, opvolging van eventuele rechtszaken en terugplaatsing (terug bij familie, pleeggezin, weeshuis of adoptie).
 • Dossiers up to date houden met alle noodzakelijke documentatie
 • Contact onderhouden met maatschappelijk werkers, families en andere netwerken
 • Individuele Ontwikkelingsplannen per kind bijhouden  


Voorwaarden voor deelname:

 • Minimum 4 weken verblijf voor vrijwilligers en 8 weken voor studenten.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je hebt een blanco attest ‘Goed gedrag en zeden model 2’ (niet ouder dan 6 maand).
 • Je kan je behelpen in het Engels.
 • Je bent sociaal geëngageerd en hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Je neemt deel aan een verplichte voorbereidingsdag in België