Vrijwilligerswerk & stage

Op Zanethemba kan je stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Mits het een kleinschalig project is, kunnen er maar maximum 2 personen tegelijk terecht.

OPGELET: voorjaar en najaar 2022 is volzet! We hebben wel nog plaats in de zomer van 2022 en voor 2023.

Voor accommodatie  bij ons gastgezin of doorverwijzing naar andere projecten kunnen we je wel steeds verder helpen!

 

Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

 • Spelen met de kinderen
 • Educatieve activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Therapeutische activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Helpen bij bad, eet-, en – slaapmomenten
 • Uitstapjes met de kinderen organiseren en begeleiden
 • Sorteren van donaties
 • Huishoudelijke taken zoals koken, opruimen …
 • Helpen met onderhoud van het domein, bv. schilderen, klusjes, in de tuin werken … 

Specifiek voor studenten:

 • Workshops geven aan zowel kinderen als het personeel van Zanethemba over verschillende psychosociale thema’s.
 • Mee begeleiden van de plaatsing van kinderen, opvolging van eventuele rechtszaken en terugplaatsing (terug bij familie, pleeggezin, weeshuis of adoptie).
 • Dossiers up to date houden met alle noodzakelijke documentatie
 • Contact onderhouden met maatschappelijk werkers, families en andere netwerken
 • Individuele Ontwikkelingsplannen per kind bijhouden  


Voorwaarden voor deelname:

 • Minimum 4 weken verblijf voor vrijwilligers en 8 weken voor studenten.
 • Je bent minstens 18 jaar.
 • Je kan een blanco uittreksel uit het strafregister model 596.2 voorleggen (niet ouder dan 6 maand).
 • Je kan je goed behelpen in het Engels.
 • Je bent sociaal geëngageerd en hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
 • De termen discriminatie, multiculturaliteit en diversiteit zijn je niet vreemd.