Experience the difference


Update Amava 14/06/2020


Eerst en vooral hopen we dat jullie allemaal gezond zijn! Deze pandemie heeft een serieuze impact op de hele wereld en zeker ook  voor ons. Ondertussen zijn we enkele weken verder sinds de studenten allemaal zijn terug gekeerd en hebben wij verder kunnen bekijken hoe Amava kan verder gezet worden.

 

Mits er geen studenten in 2020 meer vertrekken naar Zuid-Afrika verliezen wij praktisch al onze inkomsten en dit heeft zeer zware gevolgen voor ons. We zijn daarom genoodzaakt onze organisatie helemaal te herstructureren. Na lange discussies zijn we tot enkele drastische beslissing moeten komen. Jill en Riet zullen vanaf 1 juli niet langer meer voor Amava kunnen werken. Dit zorgt er voor dat we noch de tijd noch het personeel hebben om de 12 huidige NPO’s te blijven ondersteunen en gemiddeld 45 studenten per jaar te begeleiden.

 

We zullen zwaar moeten inkrimpen op NPO’s maar hopen zo een grotere impact te hebben en meer structurele veranderingen teweeg te brengen. Om te starten gaan we ons concentreren op maar 1 NPO nl. Zanethemba. We kiezen voor hen omdat we al hebben geïnvesteerd in het Pregnancy Crisis Centre en de vondelingenschuif die eraan komt. We hopen eens we volledig operationeel zijn, we meer NPO’s kunnen ondersteunen. Daarnaast zullen we ons bestuur ook veranderen. Enkele ex-studenten/vrijwilligers zullen mee in het bestuur komen om zo Amava een breder draagvlak te geven.

 

Concreet wilt dit dus zeggen dat Amava niet langer in de mogelijkheid zal zijn om studenten/vrijwilligers naar het Zuiden te sturen en te begeleiden. Enkel studenten voor Zanethemba kunnen nog bij ons terecht. Dit moeten we jullie meedelen met veel pijn in het hart! Zoals jullie weten was Amava onze grote passie en hebben we 8 jaar lang met hart en ziel de NPO's ondersteunt en studenten/vrijwilligers naar daar gestuurd. Helaas hebben we nu geen andere keuze dan terug zeer kleinschalig verder te gaan.  Maar dat zien we ook volledig zitten!

 

Nu gaan we achter de schermen hard werken om Amava 2.0 op te starten. De komende maanden zal onze website en social media een make-over krijgen. Hou dus zeker onze Facebookpagina goed in de gaten want daar zullen jullie alle nieuwtjes kunnen lezen! 

 

Hopelijk tot snel

Riet & Stijn

 


Nieuwtjes


UPDATE 15/03 21u15 CORONA VIRUS: 

Beste ouders/studenten/vrijwilligers,

Naar aanleiding van de persconferentie gegeven door de president van Zuid-Afrika daarnet werd in samenspraak met de hogescholen beslist om iedereen terug naar België te halen. En dit naar aanleiding van vergaande maatregelen die genomen worden rond het coronavirus. Ook onze eigen overheid raadt aan om terug te keren.

We begrijpen dat dit een drastische beslissing is maar de veiligheid en gezondheid van onze studenten/vrijwilligers primeert voor ons. Bij verdere vragen kan u ons altijd contacteren op 0498694462 of 0498840420.

Wij danken jullie voor het begrip.

Riet & Stijn


Ook onze projecten hebben het heel moeilijk in deze crisis. Vele van hen hebben de deuren tijdelijk gesloten en anderen zitten in lock down. Omdat ze nu alle steun goed kunnen gebruiken, hebben wij besloten nu al het gespaarde donatiegeld over te schrijven. Elk project zal 13,500 Rand krijgen.


We geven jullie graag een update rond het Corona virus in Zuid-Afrika. Op dit moment zijn er in de Eastern Cape (provincie waar dat onze projecten gelegen zijn) geen besmettingen. De studenten kunnen dus elke dag naar hun stage gaan. We hebben handgel aangekocht zodat we de studenten kunnen voorzien indien hun persoonlijke voorraad op is. Wij volgen de situatie ter plaatse goed op en staan in nauw contact met de hogescholen en universiteiten hier. Van zodra er extra maatregelen nodig zijn, zullen wij deze ook toepassen. Heb je vragen contacteer ons dan gerust!