Johnson's School of Honour

Info

Johnson's School of Honour is een NPO die kwaliteitsonderwijs biedt aan leerlingen met leermoeilijkheden of die nood hebben aan extra ondersteuning.

 

De school werd opgericht met de bedoeling leerlingen les te geven die door allerlei factoren hun plaats niet vinden op een andere school. De school is 4 jaar geleden opgestart door Lauren Johnson, onder het mentorschap van de directeur van Heatherbank.

 

JSH heeft momenteel maar 3 klasjes bij gebrek aan extra ruimte en leerkrachten. Alle klasjes bevatten leerlingen van verschillende leeftijden, van grade R tot grade 5. 

 

Met een toegewijd team van opvoeders, ondersteunend personeel en vrijwilligers, krijgen de leerlingen een goed afgebakende en ondersteunende educatieve ervaring.

Studierichtingen

 - lager onderwijs

Taken

  • Lessen voorbereiden en lesgeven (enkel voor studenten en vrijwilligers met diploma)
  • Bijwonen van vergaderingen en teambuilding sessies
  • Helpen in de klas tijdens de lessen
  • Leerkrachten assisteren bij groepsactiviteiten
  • Naschoolse opvang: huiswerkbegeleiding en extra lessen,(computer, lezen ...)
  • Toezicht tijdens de pauzes
  • Organiseren en begeleiden van (sport) activiteiten
  • Helpen bij het bereiden en uitdelen van de maaltijden
  • Mee ordenen van het klaslokaal
  • ...