Zanethemba Charity Foundation

Info

Zanethemba (‘hoop brengen’ in het Xhosa) is een NPO die in 2008 werd opgericht door een Nederlands koppel.

 

Dit opvangtehuis biedt onderdak, educatieve activiteiten, therapie en medische verzorging aan kwetsbare baby’s, peuters en kleuters van 0-6 jaar. De kinderen worden door de overheid weggehaald bij hun familie omwille van verwaarlozing of mishandeling.

 

De kindjes krijgen in Zanethemba een tijdelijke thuis. De kinderen blijven gemiddeld tussen drie maanden en twee jaar in Zanethemba, tot de maatschappelijk werkers een blijvende oplossing voor hen vinden.

 

Zanethemba werkt nauw samen met het Department of Social

Development van de overheid en verschillende kinderwelzijnsorganisaties.

 


Studierichtingen

 - gezinswetenschappen

- orthopedagogie

- SRW

- pedagogie van het jonge kind

- gender en diversiteit

- master sociaal werk

- ...

Taken

 • Spelen met de kinderen
 • Educatieve activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Therapeutische activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Helpen bij bad, eet-, en – slaapmomenten
 • Uitstapjes met de kinderen organiseren en begeleiden
 • Sorteren van donaties
 • Huishoudelijke taken zoals koken, opruimen ...
 • Helpen met onderhoud van het domein, bv. schilderen, klusjes, in de tuin werken ...
 • ...

Specifiek voor studenten en vrijwilligers met diploma:

 • Programma My roots: een programma, ontworpen door Zanethemba, dat op contextuele basis de kinderen wil helpen praten over hun familie en roots. Zo kunnen de medewerkers observeren hoe de kinderen naar hun familie kijken.
 • Workshops geven aan zowel kinderen als het personeel van Zanethemba over verschillende psychosociale thema’s.
 • Mee begeleiden van de plaatsing van kinderen, opvolging van eventuele rechtszaken en terugplaatsing (terug bij familie, pleeggezin, weeshuis of adoptie).
 • Dossiers up to date houden met alle noodzakelijke documentatie
 • Contact onderhouden met maatschappelijk werkers, families en andere netwerken
 • Individuele Ontwikkelingsplannen per kind bijhouden