ACVV Khayalethu Child and Youth Care Centre

Info

Deze leefgroepenwerking biedt onderdak aan kinderen en jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie van 6 tot 21 jaar.
Deze jongens worden fysiek, emotioneel en intellectueel voorbereid om functionerende leden van de samenleving te worden.
Ook doen ze aan kamertraining 'Oliver House' waar de oudere jongens worden voorbereid op een zelfstandig leven.
De jongens werden weggehaald van gevaar, weg van een leven van misdaad, misbruik en armoede. Hier krijgen ze een nieuwe kans om hun ware potentieel te bereiken.

 


Studierichtingen

 - orthopedagogie

- sociaal werk

- SRW

- pedagogie van het jonge kind

- ...

Taken

 • Spelen met de kinderen en jongeren
 • Educatieve en sportactiviteiten voorbereiden en begeleiden
 • Therapeutische activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Helpen bij vrije tijd,  eet-, en slaapmomenten
 • Uitstapjes met de jongeren organiseren en begeleiden
 • Sorteren van donaties
 • Huishoudelijke taken zoals koken, opruimen ...
 • Helpen met onderhoud van het domein, bv. schilderen, klusjes, in de tuin werken ...
 • ...

Specifiek voor studenten en vrijwilligers met diploma:

 • Workshops geven aan zowel kinderen als het personeel over verschillende psychosociale thema’s.
 • Ondersteunen van de sociaal werkers
 • Mee begeleiden van de plaatsing van kinderen, opvolging van eventuele rechtszaken en terugplaatsing (terug bij familie, pleeggezin, weeshuis of adoptie).
 • Dossiers up to date houden met alle noodzakelijke documentatie
 • Contact onderhouden met maatschappelijk werkers, families en andere netwerken
 • Individuele Ontwikkelingsplannen per kind bijhouden