ACVV Khayalethu Child and Youth Care Centre

Info

Dit jeugdcentrum biedt onderdak aan kinderen en jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie van 6 tot 21 jaar.
Deze jongens worden fysiek, emotioneel en intellectueel voorbereid om functionerende leden van de samenleving te worden.
Ook doen ze aan kamertraining 'Oliver House' waar de oudere jongens worden voorbereid op een zelfstandig leven.
De jongens werden weggehaald van gevaar, weg van een leven van misdaad, misbruik en armoede. Hier krijgen ze een nieuwe kans om hun ware potentieel te bereiken.

 

Studierichtingen

 

- orthopedagogie

- sociaal werk

- SRW

- pedagogie van het jonge kind

- ...