Thand'usana Babies Safe Home

Info

Thand'usana ("love a baby") biedt onderdak, educatieve activiteiten, therapie en medische verzorging aan kwetsbare baby’s en peuters van 0-3 jaar. De kinderen worden door de overheid weggehaald bij hun familie omwille van verwaarlozing of mishandeling.

 

De kindjes krijgen in Thand'usana een tijdelijke thuis. De kinderen blijven gemiddeld tussen drie maanden en twee jaar in het opvanghuis, tot de maatschappelijk werkers een blijvende oplossing voor hen vinden. 

Ze beheren ook een baby safe waar kleine baby's op een veiligere manier achtergelaten kunnen worden.

 

Thand'usana werkt nauw samen met het Department of Social

Development van de overheid en verschillende kinderwelzijnsorganisaties.

 


Studierichtingen

 - gezinswetenschappen

- orthopedagogie

- SRW

- pedagogie van het jonge kind

- gender en diversiteit

- master sociaal werk

- ...

Taken

 • Spelen met de kinderen
 • Educatieve activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Therapeutische activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Helpen bij bad, eet-, en – slaapmomenten
 • Uitstapjes met de kinderen organiseren en begeleiden
 • Sorteren van donaties
 • Huishoudelijke taken zoals koken, opruimen ...
 • Helpen met onderhoud van het domein, bv. schilderen, klusjes, in de tuin werken ...
 • ...

Specifiek voor studenten en vrijwilligers met diploma:

 • Workshops geven aan zowel kinderen als het personeel over verschillende psychosociale thema’s.
 • Observeren en helpen met de sociaal werkers
 • Mee begeleiden van de plaatsing van kinderen, opvolging van eventuele rechtszaken en terugplaatsing (terug bij familie, pleeggezin, weeshuis of adoptie).
 • Dossiers up to date houden met alle noodzakelijke documentatie
 • Contact onderhouden met maatschappelijk werkers, families en andere netwerken
 • Individuele Ontwikkelingsplannen per kind bijhouden