Thand'usana Babies Safe Home

Info

Thand'usana ("love a baby") biedt onderdak, educatieve activiteiten, therapie en medische verzorging aan kwetsbare baby’s en peuters van 0-3 jaar. De kinderen worden door de overheid weggehaald bij hun familie omwille van verwaarlozing of mishandeling.

 

De kindjes krijgen in Thand'usana een tijdelijke thuis. De kinderen blijven gemiddeld tussen drie maanden en twee jaar in het opvanghuis, tot de maatschappelijk werkers een blijvende oplossing voor hen vinden. 

Ze beheren ook een baby safe waar kleine baby's op een veiligere manier achtergelaten kunnen worden.

 

Thand'usana werkt nauw samen met het Department of Social

Development van de overheid en verschillende kinderwelzijnsorganisaties.

 

Studierichtingen

 

- gezinswetenschappen

- orthopedagogie

- SRW

- pedagogie van het jonge kind

- gender en diversiteit

- master sociaal werk

- ...