Bet Sheekom - House of Restoration for Women in Crisis

Info

Bet Sheekom bestaat al meer dan 20 jaar. En al zo lang vangen ze vrouwen op in uitzichtloze situaties.
Hun programma's bieden onderdak en begeleiding aan vrouwen op straat die hulp nodig hebben om een leven van sekswerk, huiselijk geweld, drugs en seksueel misbruik achter te laten.

De missie van Bet Sheekoom is gericht op het bereiken van fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel welzijn via counseling, ontwikkeling van vaardigheden, de noodzakelijke medische behandelingen en steungroepen.

 

Vrouwen van elke leeftijd, ras, geloof of sociaaleconomische achtergrond zijn welkom om hun toevlucht te zoeken zolang als nodig is voor hun herstel om daarna een nieuw leven te beginnen.

Het is een hele warme omgeving, maar met vrouwen die heel veel hebben meegemaakt.

 


Studierichtingen

 - gender en diversiteit

- sociaal werk

- orthopedagogie

- criminologie

- ...

Taken

 • Helpen met de allerlei (huishoudelijke) taken: koken, ateliers, kledingverdeelpunt, tuin...
 • Organiseren van speciale activiteiten, bv. rond Kerstmis of Pasen.
 • Helpen bij fondsenwerving door bvb. sponsors zoeken op sociale media.
 • Helpen bij het sorteren en verpakken van donaties, en bewoners hierin begeleiden.
 • Meehelpen aan preventiecampagnes: bewustmakingscampagnes en infosessies voor het brede publiek
 • ...

Specifiek voor studenten en vrijwilligers met diploma:

 • Individuele cases opvolgen o.l.v. een maatschappelijk werker
 • Uitvoeren van psychosociale evaluaties
 • Begeleiden van groepssessies over diverse psychosociale thema’s zoals zelfwaarde, basic life skills, verslaving, seksualiteit ...
 • Begeleiden van individuele sessies over diverse psychosociale thema’s
 • Administratie