Het Team

Samen staan we sterk! Deze geweldige mensen maken allemaal deel uit van het Amava team en daar zijn we trots op!

België

Riet Meheus

 Oprichter

Centraal aanspreekpunt

Stijn Meheus

 Oprichter

Financiën


Sophie Vandommele

Social media

Online content

ICT 

Lana Luyten

Subsidies

Linde De Laere

Fondsenwerving

Acties


Zuid-Afrika

Catherine 

Directeur Zanethemba


Caregivers

24/7 zorg 

Gordon & Connie

Gastouders