Heatherbank

Heatherbank Pre & Primary School is een NPO die kwaliteitsonderwijs biedt aan leerlingen uit de Walmer (Gqebera) Township.

 

 

 Johnson's School of Honour

Johnson's School of Honour is een NPO die kwaliteitsonderwijs biedt aan leerlingen met leermoeilijkheden of die nood hebben aan extra ondersteuning. 


Zanethemba


Zanethemba ("to bring hope") biedt onderdak, educatieve activiteiten, therapie en medische verzorging aan kwetsbare baby’s, peuters en kleuters van 0-6 jaar.


Thand'usana


Thand'usana ("love a baby") biedt onderdak, educatieve activiteiten, therapie en medische verzorging aan kwetsbare baby’s en peuters van 0-3 jaar.

 

 Maranatha

Maranatha werkt tweedelig. Ten eerste bieden ze onderdak, zorg, vrije tijdsactiviteiten en verschillende vormen van therapie aan kinderen en jongeren die er geplaatst worden door de rechtbank, Siyakatala. 

Ten tweede hebben ze een programma voor behoeftige en dakloze volwassenen die werken op het terrein in ruil voor huisvesting en zorg.Khayalethu

Khayalethu is een leefgroepenwerking dat onderdak biedt aan jongens in een verontrustende opvoedingssituatie van 6 tot 21 jaar.

 

 

 

 Vistarus

Vistarus vangt volwassenen en gezinnen op in kwetsbare situaties. Ze hebben plaats voor maar liefst 300 personen.

Ze begeleiden allerlei programma’s om de personen in kwestie terug te integreren in de maatschappij.

 

 Bet Sheekom

Bet Sheekom vangt vrouwen op in crisissituaties. Hun programma's bieden onderdak en begeleiding aan vrouwen op straat die hulp nodig hebben om een leven van sekswerk, huiselijk geweld, drugs en seksueel misbruik achter te laten.


Nicro

Nicro is gespecialiseerd in sociale misdaadpreventie en re-integratie van daders, voor zowel volwassenen en jongeren. Ze werken tegelijk ook met de slachtoffers. Nicro tracht misdaad en geweld te verminderen door samen te werken met individuen, families en gemeenschappen om positieve verandering tot stand te brengen.Nkosinathi

Nkosinathi is een  NPO die werkt met en voor blinden en slechtzienden. Ze hebben verschillende projecten en programma’s om blinden in de maatschappij te integreren.

 

 

 Cheshire Home

Cheshire Home Cleary Estate is een woonhuis voor volwassenen en jongeren met een fysieke beperking. Het kinderdagverblijf (Happy Feet) is voor kinderen met een handicap.