Vistarus Mission Station

Info

Vistarus vangt volwassenen en gezinnen op in kwetsbare situaties. Ze hebben plaats voor maar liefst 300 personen.

 

Ze begeleiden allerlei programma’s in gang om de personen in kwestie terug te integreren in de maatschappij.

 

Vistarus werkt aan het ontwikkelen van allerlei praktische skills om hen voor te bereiden op een echte betaalde job, ze organiseren een creche en kinderopvang gerund door inwoners, naschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding, er is voldoende therapeutische begeleiding etc.


Studierichtingen

 - SRW

- SCW

- orthopedagogie

- pedagogie van het jonge kind

- sociaal werk

- gender en diversiteit

- ...

Taken

Studenten en vrijwilligers worden aangemoedigd om zelf voorstellen te doen over wat ze willen verwezenlijken bij Vistarus.

 • Helpen in de verschillende “work areas”: keuken, crèche, houtatelier, kledingverdeelpunt, kruidenierswinkeltje, bib, tuin...
 • Organiseren van speciale activiteiten, bv. rond Kerstmis of Pasen.
 • Activiteiten voorzien voor de kinderen in de naschoolse opvang
 • Organiseren en begeleiden van uitstapjes voor de kinderen
 • Helpen bij fondsenwerving door bvb. sponsors zoeken op sociale media.
 • Administratie: digitaliseren van documenten, database up to date houden, ...
 • Helpen bij het sorteren en verpakken van donaties, en bewoners hierin begeleiden.
 • ...

Specifiek voor studenten en vrijwilligers met diploma:

 • Ondersteunen van de sociaal werkers
 • Individuele cases opvolgen o.l.v. een maatschappelijk werker
 • Uitvoeren van psychosociale evaluaties van zowel jongeren als volwassen
 • Begeleiden van groepssessies voor jongeren over diverse psychosociale thema’s zoals verslaving
 • Begeleiden van groepssessies voor volwassenen over diverse psychosociale thema’s zoals zelfwaarde, basic life skills, ...
 • Begeleiden van individuele sessies over diverse psychosociale thema’s zoals anger management