Maranatha

Info

De NPO Maranatha werkt tweedelig. 

 

Ten eerste bieden ze onderdak, zorg, vrije tijdsactiviteiten en verschillende vormen van therapie aan kinderen en jongeren die er geplaatst worden door de rechtbank, Siyakatala. Ze doen ook aan kamertraining of “independent living”, voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die zelfstandig (gaan) wonen en hierbij individuele begeleiding nodig hebben.

 

Ten tweede hebben ze een programma voor behoeftige en dakloze volwassenen en gezinnen die werken op het terrein in ruil voor huisvesting en zorg.

 

Deze volwassenen werken zo mee aan Maranatha Project Developments, een prachtig duurzaamheidsproject.

Deze projecten hebben drie doelen: inkomsten genereren voor Maranatha Streetworkers Trust, het creëren van jobs voor werklozen en het leveren van goederen en diensten aan Maranatha's projecten.

 

Deze projecten omvatten momenteel Maranatha Aquaponics, Maranatha Training Center en Maranatha Piggery. Op die manier trainen de volwassenen skills die hen kan helpen om sneller een nieuwe job te vinden en op eigen benen te staan. 

Studierichtingen

 

- sociaal werk

- orthopedagogie

- SRW

- pedagogie van het jonge kind

- gender en diversiteit

- SCW

- ...