Maranatha

Info

De NPO Maranatha werkt tweedelig. 

 

Ten eerste bieden ze onderdak, zorg, vrije tijdsactiviteiten en verschillende vormen van therapie aan kinderen en jongeren die er geplaatst worden door de rechtbank, Siyakatala. Ze doen ook aan kamertraining of “independent living”, voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die zelfstandig (gaan) wonen en hierbij individuele begeleiding nodig hebben.

 

Ten tweede hebben ze een programma voor behoeftige en dakloze volwassenen die werken op het terrein in ruil voor huisvesting en zorg.

 

Deze volwassenen werken zo mee aan Maranatha Project Developments, een prachtig duurzaamheidsproject.

Deze projecten hebben drie doelen: inkomsten genereren voor Maranatha Streetworkers Trust, het creëren van jobs voor werklozen en het leveren van goederen en diensten aan Maranatha's projecten.

 

Deze projecten omvatten momenteel Maranatha Aquaponics, Maranatha Training Center en Maranatha Piggery. Op die manier trainen de volwassenen skills die hen kan helpen om sneller een nieuwe job te vinden en op eigen benen te staan. 


Studierichtingen

 - sociaal werk

- orthopedagogie

- SRW

- pedagogie van het jonge kind

- gender en diversiteit

- SCW

- ... 

Taken

 • Spelen met de kinderen en jongeren
 • Educatieve  en sportactiviteiten voorbereiden en begeleiden
 • Therapeutische activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Helpen bij vrije tijd,  eet-, en slaapmomenten
 • Uitstapjes met de jongeren organiseren en begeleiden
 • Sorteren van donaties
 • Huishoudelijke taken zoals koken, opruimen ...
 • Helpen met onderhoud van het domein, bv. schilderen, klusjes, in de tuin werken ...
 • Helpen op de boerderij
 • ...

Specifiek voor studenten en vrijwilligers met diploma:

 • Workshops geven aan zowel kinderen als het personeel over verschillende psychosociale thema’s.
 • Ondersteunen van de sociaal werkers
 • Mee begeleiden van de plaatsing van kinderen, opvolging van eventuele rechtszaken en terugplaatsing (terug bij familie, pleeggezin, weeshuis of adoptie).
 • Dossiers up to date houden met alle noodzakelijke documentatie
 • Contact onderhouden met maatschappelijk werkers, families en andere netwerken
 • Individuele Ontwikkelingsplannen per kind bijhouden