Waarom betalen voor vrijwilligerswerk?

Veel mensen vragen zich af waarom ze moeten betalen om ergens te gaan werken. Het is een zeer terechte vraag en wij geven daar graag een antwoord op. 

 

Het bedrag dat je betaalt is niet voor het vrijwilligerswerk/stage op zich. Je betaalt dus niet om ergens te gaan werken. Waarvoor betaal je dan wel? Voor de onkosten die gemaakt worden zoals jouw vervoer, eten, wassen van de kleren ... Maar ook de operationele kosten die Amava heeft. Amava is een kleinschalige organisatie die afhangt van jouw financiële bijdrage. Wij zijn dus niet instaat om jouw verblijf e.d. te bekostigen. Ook onze projecten hebben geen mogelijkheid om jouw onkosten te betalen. Zij hebben al maandelijkse tekorten om hun werking draaiende te houden. Daarnaast is het vanwege visa regulering niet toegestaan om een tegemoetkoming te geven aan vrijwilligers en studenten.

 

Amava is een organisatie die geen subsidies of vaste donaties krijgt. Onze projecten hoeven uiteraard ook geen bijdrage te leveren voor onze steun. Al het geld dat wordt verzameld door fondsenwerving en donaties wordt aan onze projecten geschonken. Op deze manier zijn wij instaat om elk jaar een mooi bedrag te doneren aan onze projecten. Daarnaast stelt ons dit ook in de mogelijkheid om eigen projecten op te starten in de toekomst. Jouw bijdrage zorgt er dus voor dat zowel Amava als onze projecten hun goed werk kunnen verder zetten.

 

Je kan uiteraard ook je eigen vrijwilligerswerk of stage regelen en dit zal misschien goedkoper uitkomen. Toch heeft het een groot voordeel om via een organisatie naar het Zuiden te gaan. Amava kent alle projecten en gastouders persoonlijk. Wij weten dat je op een veilige en betrouwbare plaats terecht komt. Daarnaast kunnen wij je helpen in het zoeken naar het juiste project. Wij kiezen er ook bewust voor om te werken met gastouders en een lokale manager. Op deze manier kom je er niet alleen voor te staan indien je problemen of vragen hebt. Zij zijn er om jou te steunen wanneer je door een moeilijk moment gaat. Er is dus een heel netwerk waar je op kan terug vallen. Dit is erg belangrijk aangezien het voor de meesten de eerste keer is dat ze zo ver weg zijn, zonder familie & vrienden en voor een lange periode. Amava staat je ook met raad en daad bij tijdens de voorbereidingen.

 

We willen benadrukken dat je alle organisaties goed moet vergelijken met elkaar. Vergelijk alle prijzen en wat er per organisatie inbegrepen is. Bij sommigen zal je minder moeten betalen maar is er bijvoorbeeld geen eten en vervoer inbegrepen. Als je dergelijke zaken zelf moet regelen ga dan goed na hoeveel dit zal kosten en wat je ter plaatse nog zelf zal moeten betalen. Alleen zo kan je goed vergelijken en kom je niet bedrogen uit. Belangrijk is ook om te weten dat je verschillende landen niet met elkaar kan vergelijken. Zuid-Afrika is erg westers waardoor het automatisch duurder is dan andere Afrikaanse landen. Amava biedt een totaal pakket aan wat ervoor zorgt dat je voor je reis misschien iets meer betaald. Maar je moet ter plaatse minder uitgeven en zo heb je een beter idee over de totaal kost van je reis. Wij willen zo transparant mogelijk communiceren over financiële zaken. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren indien je vragen of bedenkingen hebt.