Zanethemba Charity Foundation

Zanethemba, wat 'hoop brengen' betekent in het Xhosa, is een Zuid-Afrikaanse NPO. Het begon als een 'safe haven' in 2008 en startte in 2019 ook een 'life centre' toe. De 'Zanethemba safe haven' in een kleinschalig, tijdelijk opvangtehuis voor kinderen tussen 0 en 6 jaar. Deze kinderen zijn allen door de jeugdrechter uit huis geplaatst vanwege een verontrustende opvoedingssituatie. Het hele team doet er alles aan deze kinderen de warme, veilige en liefdevolle omgeving te scheppen die ze verdienen. Dit tot ze kunnen terugkeren naar een echte thuis. De haven voorziet niet enkel de basiszorgen maar ook medische verzorging, educatieve  activiteiten en therapie hebben een vaste plaats in de dagstructuur. Gemiddeld verblijven de kinderen tussen drie maanden en twee jaar in de haven, tot de sociale werkers een blijvende oplossing vinden voor hen. Er is een nauwe samenwerking met het Department of Social Development van de overheid en verschillende kinderwelzijnsorganisaties. 

 

Het 'Zanethemba life centre' biedt ondersteuning aan hulpbehoevende (toekomstige) ouders. Al vanaf de zwangerschap zijn ouders welkom in het life centre voor diverse vormen van begeleiding en ondersteuning:

  • counseling
  • gratis zwangerschapstesten
  • informatieverstrekking rond opties van zwangerschapsafbreking
  • praktische, emotionele en materiële ondersteuning tijdens en na de zwangerschap
  • workshops rond opvoeding en basisverzorging.

Er wordt gefocust op het ouder zijn/worden, er is echter ook ruimte om alternatieven te bespreken en hierover informatie in te winnen. Het life centre beschikt ook over een vondelingenschuif. 

 

 

Website


Impact

 

Sinds de oprichting in 2008 heeft Zanethemba al 132 kinderen opgevangen. Deze kinderen zijn vaak ondervoed, emotioneel en/of lichamelijk misbruikt, verwaarloosd of achtergelaten. Velen van hen hebben tuberculosis en/of HIV/Aids. Zanethemba biedt hen een liefdevolle omgeving, een gezond dieet en medische zorg waaronder ook kinesitherapie, tandverzorging, scans en medicijnen.

Noden & wensen

 

Overheidssteun is zeer moeilijk te verkrijgen en laag (28 Rand = 1,9 Euro per kind per dag). Donaties zijn sterk gedaald. Dringende noden:

  • Meer gespecialiseerd personeel aanwerven
  • Zanethemba zou eigenaar willen zijn van hun eigen gebouw, zodat ze geen schaarse middelen moeten blijven afstaan aan huurgeld.


Interview

Catherine Van Rensburg


“De staat waarin kinderen verkeren wanneer ze hier toekomen, is soms hartverscheurend. Maar het is erg dankbaar om hen te zien openbloeien, groeien en gezond worden terwijl ze bij ons zijn. Zoals in het geval van Baby A. Zij was net één jaar oud toen ze naar ons kwam. Haar moeder was gestorven aan Aids en ze had geen gekende vader. Haar grootmoeder wou of kon niet meer voor haar zorgen. Toen ze hier aankwam, had Baby A symptomen van hersenverlamming en tuberculose, met zweren onder haar armen en sleutelbeenderen. Baby A is twee jaar bij ons gebleven, ze werd geadopteerd door een geweldige familie uit de Verenigde Staten. We zijn heel blij voor haar!”