Zanethemba

Zanethemba is een tijdelijk opvangtehuis voor mishandelde of verwaarloosde kinderen en weeskinderen tot zes jaar oud.

 

 

Website


Zanethemba (‘hoop brengen’ in het Xhosa) is een vzw die in 2008 in Port Elizabeth, Zuid-Afrika werd opgericht door een Nederlands koppel. Dit opvangtehuis biedt onderdak, educatieve activiteiten, therapie en medische verzorging aan kwetsbare baby’s, peuters en kleuters.

De kinderen worden door de overheid weggehaald bij hun familie omwille van verwaarlozing of mishandeling, en krijgen in Zanethemba een tijdelijke thuis. De kinderen bljiven gemiddeld tussen drie maanden en twee jaar in Zanethemba, tot de sociale werkers een blijvende oplossing voor hen vinden.

Zanethemba werkt nauw samen met het Department of Social Development van de overheid en verschillende kinderwelzijnsorganisaties.


Impact

 

Sinds de oprichting in 2008 heeft Zanethemba al 132 kinderen opgevangen. Deze kinderen zijn vaak ondervoed, emotioneel en/of lichamelijk misbruikt, verwaarloosd of achtergelaten. Velen van hen hebben tuberculosis en/of HIV/Aids. Zanethemba biedt hen een liefdevolle omgeving, een gezond dieet en medische zorg waaronder ook kinesitherapie, tandverzorging, scans en medicijnen.

Noden & wensen

 

Overheidssteun is zeer moeilijk te verkrijgen en laag (28 Rand = 1,9 Euro per kind per dag). Donaties zijn sterk gedaald. Dringende noden:

 • Meer gespecialiseerd personeel aanwerven
 • Zanethemba zou eigenaar willen zijn van hun eigen gebouw, zodat ze geen schaarse middelen moeten blijven afstaan aan huurgeld.
 • Oprichting nieuw crisiscentrum voor zwangere meisjes in de sloppenwijk.


Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

 • Spelen met de kinderen
 • Educatieve activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Therapeutische activiteiten voorbereiden en begeleiden
 • Helpen bij bad, eet-, en – slaapmomenten
 • Uitstapjes met de kinderen organiseren en begeleiden
 • Sorteren van donaties
 • Huishoudelijke taken zoals koken, opruimen …
 • Helpen met onderhoud van het domein, bv. schilderen, klusjes, in de tuin werken … 

Specifiek voor studenten:

 • Programma My roots: een programma, ontworpen door Zanethemba, dat op contextuele basis de kinderen wil helpen praten over hun familie en roots. Zo kunnen de medewerkers observeren hoe de kinderen naar hun familie kijken.
 • Workshops geven aan zowel kinderen als het personeel van Zanethemba over verschillende psychosociale thema’s.
 • Mee begeleiden van de plaatsing van kinderen, opvolging van eventuele rechtszaken en terugplaatsing (terug bij familie, pleeggezin, weeshuis of adoptie).
 • Dossiers up to date houden met alle noodzakelijke documentatie
 • Contact onderhouden met maatschappelijk werkers, families en andere netwerken
 • Individuele Ontwikkelingsplannen per kind bijhouden 

Interview

 

Catherine Van Rensburg, een 32-jarige energieke moeder van twee, is sinds augustus 2014 directrice van Zanethemba. “De staat waarin kinderen verkeren wanneer ze hier toekomen, is soms hartverscheurend. Maar het is erg dankbaar om hen te zien openbloeien, groeien en gezond worden terwijl ze bij ons zijn. Zoals in het geval van Baby A. Zij was net één jaar oud toen ze naar ons kwam. Haar moeder was gestorven aan Aids en ze had geen gekende vader. Haar grootmoeder wou of kon niet meer voor haar zorgen. Toen ze hier aankwam, had Baby A symptomen van hersenverlamming en tuberculose, met zweren onder haar armen en sleutelbeenderen. Baby A is twee jaar bij ons gebleven. Onlangs werd ze geadopteerd door een geweldige familie uit de Verenigde Staten. We zijn heel blij voor haar!” 

 

 

Startdagen

2020

13 Januari

27 Januari

10 Februari

24 Februari

9 Maart

23 Maart

6 April

20 April

4 Mei

18 Mei

1 Juni

22 Juni

6 Juli

20 Juli

3 Augustus

17 Augustus

31 Augustus

14 September

28 September

12 Oktober

26 Oktober

9 November

23 November