Vistarus

Vistarus is een tijdelijk opvangtehuis voor mensen die nergens anders terecht kunnen: daklozen, ex-verslaafden, gepensioneerden, gezinnen in armoede, ... Ze bieden onderdak, begeleide sessies over psychosociale thema’s, werkervaring en een Christelijk geïnspireerde cursus aan. Deze non-profit werd opgericht in 1998 in Port Elizabeth, Zuid-Afrika.

 

 

Website


Vistarus’ doel is om mensen ondersteuning te bieden zodat ze weer hun rol in de maatschappij kunnen opnemen. Dit doen ze op verschillende manieren:

 • Groeps- en individuele sessies over psychosociale thema’s als verslaving of opvoeding.
 • Werkervaring: bewoners gaan aan de slag in één van de verschillende “work areas”: keuken, tuin, onderhoud, poetsploeg, kledingwinkeltje, houtworkshop, recyclagepunt, crèche of de plastiekfabriek (recycleert plastiek tot pellets).
 • Christelijk geïnspireerde cursussen: de Bijbel als inspiratie om hun leven te veranderen.

Impact

 • 380 mensen wonen in Vistarus
 • 90 van hen zijn kinderen
 • Een kwart zijn vrouwen
 • 50-60% verlaat Vistarus en bouwt een succesvol leven op met een job en een eigen woning.

Noden & wensen

 • Meer personeel aanwerven (maatschappelijk werkers, kinderverzorgers, therapeuten)
 • Vistarus wil meer zonnepanelen installeren om electriciteitskosten te drukken
 •  Kussens en eenpersoonsdonsdekens


Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

 • Helpen in de verschillende “work areas”: keuken, crèche, houtatelier, kledingverdeelpunt, kruidenierswinkeltje, bib, tuin…
 • Organiseren van speciale activiteiten, bv. rond Kerstmis of Pasen.
 • Activiteiten voorzien voor de kinderen in de naschoolse opvang
 • Organiseren en begeleiden van uitstapjes voor de kinderen
 • Verwelkomen van nieuwe inwoners: Elke week/dag komen er nieuwe mensen aan. Als vrijwilliger kan je hen verwelkomen, rondleiden en helpen integreren.
 • Helpen bij fondsenwerving door bvb. sponsors zoeken op sociale media.
 • Administratie: digitaliseren van documenten, database up to date houden, …
 • Helpen bij het sorteren en verpakken van donaties, en bewoners hierin begeleiden. 

Studenten en vrijwilligers worden aangemoedigd om zelf voorstellen te doen over wat ze willen verwezenlijken bij Vistarus.

 

Interview

 

Jan Brown (48) uit East London, Zuid-Afrika is al sinds zijn tienerjaren verslaafd aan drugs en alcohol: “Het gevolg van verslavingen is dat je nooit iets kan volhouden. Jarenlang schipperde ik tussen verschillende jobs, afkickcentra en verslavingen. Toen ik een paar jaar geleden aanklopte bij Vistarus, had ik niets meer: mijn familie moest niets meer van me hebben en ik kon nergens meer terecht. Er zijn niet veel plekken zoals Vistarus waar je gewoon kan binnenwandelen en om hulp vragen. Ik kan Kobus en Lynette (Jacobs, de oprichters en managers, red.) alleen maar dankbaar zijn voor wat ze hier hebben verwezenlijkt.  Vistarus heeft een sterke visie en wordt goed en strak bestuurd. Ze hebben ondertussen 20 jaar ervaring en de slaagkansen zijn hier erg goed. Sinds ik hier ben, neem ik mijn leven serieus en volg ik de cursussen. Mijn levensvisie is compleet veranderd. Ik denk dat dit mijn levensdoel is: mensen helpen.” Jan wordt momenteel opgeleid om andere verslaafden te begeleiden. “Doordat God me gered heeft, helpt me dat om op het rechte pad te blijven. Dat is wat mij betreft de enige manier. De cursussen en begeleiding hier hebben me doen inzien wie ik ben en wat mijn doel is. Verslaafden willen misschien wel luisteren naar een ex-verslaafde die wat ouder en meer ervaren is. Ik kan hen meegeven dat ze niet dezelfde fouten moeten maken die ik heb gemaakt.”

 

Startdagen

2020

13 Januari

27 Januari

10 Februari

24 Februari

9 Maart

23 Maart

6 April

20 April

4 Mei

18 Mei

1 Juni

22 Juni

6 Juli

20 Juli

3 Augustus

17 Augustus

31 Augustus

14 September

28 September

12 Oktober

26 Oktober

9 November

23 November