Ubomi Obutsha

Ubomi Obutsha (“nieuw leven” in Xhosa) is een non-profit organisatie midden in de KwaZakhele sloppenwijk in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Ze ondersteunen kwetsbare kinderen en hun ouders/verzorgers die vaak in extreme armoede leven.

 

 

Website


Vele kinderen en hun ouders/verzorgers kampen met problemen als verwaarlozing, misbruik, verslaving, werkloosheid, dakloosheid, huiselijk geweld, HIV/Aids. Ubomi biedt verschillende handvaten om de cirkel van armoede te doorbreken, met speciale aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren:

 • Educare: dagelijkse kinderopvang en kleuterklas (2-6 jaar)
 • Huiswerkbegeleiding voor kinderen van lagere en middelbare school
 • Groepssessies voor kinderen en jongeren over basic life skills en psychosociale thema’s zoals communicatie, vriendelijkheid, beleefd zijn, zelfwaarde, relaties, ...
 • Opvang en activiteiten voor kinderen tijdens schoolvakanties
 • Workshops voor tieners (16-18 jaar): ondernemerschap, computer skills, werk zoeken, ...
 • Workshops voor volwassenen over bv. opvoeding of HIV/Aids.
 • Huisbezoeken: opsporen en aanpakken van noden en problemen in de thuissituatie van “high risk” kinderen, bv. verslaving, verwaarlozing, misbruik, ...
 • Verdeling van maaltijden, kleding- en huisraadpakketten en schoolmateriaal.

* Voor studenten uit sociale richting is er een minimum van 4 maand stage. Dit telt niet voor studenten kleuteronderwijs. 


Impact

 • Ongeveer 700 kinderen per maand nemen deel aan 19 verschillende activiteiten.
 • 1902 kinderen werden in 2017 bereikt
 • In 2017 namen 112 ouders/verzorgers deel aan de opvoedcursus

Noden & wensen

 • Aparte adviesruimte, een extra kantoor, een leeskamer voor de kinderen en een aparte werkruimte voor de vrijwilligers/studenten.
 • Fondsen om de maatschappelijk werkers, leerkrachten en workshopbegeleiders te kunnen betalen.
 • Operationele kosten zoals electriciteit, internet, water, verzekering, transport, etcetera.
 • Materiële noden zoals schooluniformen, educatief materiaal, huishoudelijke items, ... 


Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

 • Assisteren in de Educare kleuterklas: helpen bij spelletjes, educatieve activiteiten, maaltijden en dutjes
 • Assisteren bij huiswerkbegeleiding van kinderen van lagere en middelbare school
 • Workshops/groepssessies begeleiden voor volwassen over verschillende onderwerpen: opvoeden, HIV/Aids, hygiëne, internet, ... Je kan bestaande workshops begeleiden en/of nieuwe organiseren.
 • Assisteren in de keuken: helpen bij het bereiden en uitdelen van maaltijden aan honderden kinderen van de sloppenwijk
 • Samen met de maatschappelijk werker huisbezoeken afleggen in de sloppenwijk: noden en problemen in de leefsituatie van kwetsbare kinderen opsporen en aanpakken.
 • Assisteren bij het ‘Life Skills’ programma voor kinderen tussen 5 en 16 jaar.

* Voor studenten uit sociale richtingen moet je minstens 4 maanden stage lopen. Dit telt niet voor kleuteronderwijs.

Interview

 

Sekiwe Booi (56) kwam 11 jaar geleden voor het eerst in contact met Ubomi Obutsha: ze bracht haar kleinkinderen hier naar de crèche en begon kort daarna als vrijwilliger mee te helpen. Sekiwe: “Ubomi vroeg of ik geïnteresseerd was om hier te komen werken. Natuurlijk was dat zo! Ze hebben mijn opleiding “Early Childhood Development” volledig betaald en sindsdien werk ik hier in het Educare programma, de huiswerkbegeleiding en het Basic Life Skills programma voor kinderen en jongeren.” Sekiwe had vroeger geen gemakkelijk leven. Na haar scheiding had ze veel problemen en was ze zelfs even dakloos. “Ik had alle hoop in het leven verloren, maar Obumi Obutsha heeft me mijn zelfrespect en dat van de gemeenschap teruggegeven. Ik volgde de opvoedcursus en heb nu een gelukkig gezin thuis. Ubomi is mijn job, mijn thuis en mijn familie. Ik ben erg gepassioneerd door mijn werk. Het is geweldig om te zien hoe kinderen die ik vroeger hier verzorgde, nu naar de lagere en de middelbare school gaan. Ik hoop dat ze later allemaal dokter, verpleegster of advocaat worden. Dat is mijn grootste droom!”

 

Startdagen

2020

13 Januari

27 Januari

10 Februari

24 Februari

6 April

20 April

4 Mei

18 Mei 

20 Juli

3 Augustus

17 Augustus 

28 September

12 Oktober