Nicro

NICRO is gespecialiseerd in reclassering, alternatieve straffen, dader-reïntegratie en misdaadpreventie.

 

 

Website


NICRO  is één van de grootste Zuid-Afrikaanse non-profit organisaties met kantoren in 9 provincies, waaronder de Eastern Cape. Sinds 1910 bieden ze misdaadpreventieprogramma’s, reclassering (reïntegratie in de maatschappij), therapie rond herval en ondersteuning aan daders.

 

De Adult en Youth Diversion programma’s streven ernaar om (jeugd-) delinquenten uit de gevangenis te houden, en bieden in de plaats begeleiding tijdens alternatieve straffen, een hervalvermijdingstraining en een reïntegratie-traject aan. Er wordt samengewerkt met daders, hun familie, slachtoffers en de bredere gemeenschap.

 

Nicro geeft individuele en groepstrainingen rond thema’s als bendevorming, HIV/Aids, zelfwaarde, basic life skills, pesten en verslaving. Ook bewustmakingscampagnes en lobbying rond misdaadpreventie maken een groot deel uit van hun werking.


Impact

 • NICRO helpt jaarlijk tussen de 12.000 en 15.000 cliënten
 • In 2017 namen 1301 volwassenen deel aan het Adult Diversion Program, en 372 jongeren aan het Youth Diversion Program
 • NICRO verkreeg alternatieve straffen voor 226 cliënten in 2017
 • In 2017 namen 113 ex-gevangenen deel aan het dader-reïntegratie programma
 • 43 bewustmakingscampagnes bereikten 10.160 mensen in 2016-2017

Noden & wensen

 

Door vertraging en daling in fondsen is NICRO dringend op zoek naar geld om hun dienstwagens te repareren, om lonen te kunnen uitbetalen en om de huur van het gebouw te betalen.  


Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

 • Individuele cases opvolgen o.l.v. een maatschappelijk werker
 • Uitvoeren van psychosociale evaluaties van zowel jeugd- als volwassen delinquenten
 • Begeleiden van groepssessies voor jongeren over diverse psychosociale thema’s zoals verslaving
 • Begeleiden van groepssessies voor volwassenen over diverse psychosociale thema’s zoals zelfwaarde, basic life skills, ...
 •  Begeleiden van individuele sessies over diverse psychosociale thema’s zoals anger management
 • Administratie
 • Observeren tijdens bezoeken aan de gevangenis o.l.v. een maatschappelijk werker
 • Meehelpen aan misdaadpreventiecampagnes: bewustmakingscampagnes en infosessies voor het brede publiek en op scholen

Interview

 

Walter Maqabaza (44) uit Port Elizabeth groeide op in armoede tijdens de Apartheid. Hij is een ex-bendeleider en ex-drugsverslaafde die in de gevangenis heeft gezeten  voor gewapende overval. “Toen ik in de gevangenis zat, hoorde ik op een dag de stem van God, die zei dat ik moest stoppen met de bende, drugs en misdaad. Iedereen lachte me uit, en de directeur van de gevangenis zei me dat als ik de bende verliet, ik vermoord zou worden. Dat is immers de ultieme regel van bendevorming: als je eruit wil, vermoorden ze je. Ik weet niet waar ik de kracht vandaan haalde, maar ik heb drie moordpogingen overleefd. Ik stopte met de bende en startte een boksclub op in de gevangenis. Vroeger was ik namelijk professioneel bokser.” Walter laat trots enkele krantenartikels zien over zijn boksclubs in verschillende gevangenissen. “Ik leerde NICRO kennen toen ik nog in de gevangenis zat. Ik had echt mensen nodig die me niet veroordeelden, maar me ondersteunden. Ook nadat ik uit de gevangenis kwam, heeft NICRO me veel geholpen. Ik mocht niet meer binnen bij mijn moeder, dus woonde ik in een krot zonder eten. NICRO gaf me voedselpakketten en bood me een job aan als car washer. Bovenal gaf NICRO me een platform om mijn verhaal te delen: ik ga naar scholen en kerken en vertel over misdaad, drugs, het gevangenisleven en bendevorming. Mijn grootste droom is vrede en stabiliteit in Zuid-Afrika. Ik heb ook een boek geschreven over mijn leven (“My Life. From crisis to Christ”, red.). Lungile (maatschappelijk werker NICRO, red.) heeft me geholpen bij het schrijven en publiceren ervan.”   

 

Startdagen

2020

13 Januari

27 Januari

10 Februari

24 Februari

9 Maart

23 Maart

6 April

20 April

4 Mei

18 Mei

1 Juni

22 Juni

6 Juli

20 Juli

3 Augustus

17 Augustus

31 Augustus

14 September

28 September

12 Oktober

26 Oktober