MTR Smit

MTR Smit Children’s Haven is een opvangtehuis voor maximum 100 kinderen tussen 3 en 18 jaar die geplaatst werden door de overheid.

 

 

Website


Sinds 1928 is MTR Smit een opvangtehuis voor kinderen die door diverse redenen uit hun leefsituatie werden gehaald door de rechtbank: verwaarlozing, verslaving, misbruik, huiselijk geweld, ... De maatschappelijk werkers van MTR Smit volgen de dossiers van de kinderen op en stimuleren contact met het thuisfront. Om de twee jaar wordt de thuissituatie van het kind geëvalueerd en beslist of hij/zij terug naar huis kan. 95% van de kinderen blijven echter in MTR Smit tot hun achttiende.  

 

Na school zijn er verschillende activiteiten: huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, spelletjes, artistieke opvoeding en bidden. Tijdens de weekends dat de kinderen niet naar huis gaan, organiseert MTR Smit netbal- of voetbaltornooien met andere opvangtehuizen, pick nicks op het strand, of een braai (Afrikaans voor bbq, red.). Op “Feel Good Friday” kijken de kinderen naar een film met een educatieve boodschap, en zingen en dansen ze in de grote hal. ’s Zondags gaan ze naar de kerk en de oudere kinderen kunnen daarna naar de Christelijke jeugdgroep.

 

Samen met studenten en vrijwilligers geven de maatschappelijk werkers individuele en groepssessies rond psychosociale thema’s als zelfwaarde, gedragsproblemen, relaties, (sexueel) misbruik, enzoverder. Jongeren die op het punt staan om MTR Smit te verlaten, krijgen een extra training in solliciteren, werk zoeken en cv opstellen.


Impact

 

MTR Smit gelooft in het belang van onderwijs en probeert om voor elk kind een goede school te vinden, ook al hebben ze vaak een grote leerachterstand. Ze voeden de kinderen op tot sterke, zelfbewuste, zelfstandige jongvolwassenen.

Niet minder dan 98% van de jongvolwassenen bouwt een succesvol leven op na MTR Smit: ze vinden werk, een woning en starten een gezin. Sommigen volgen hoger onderwijs, anderen starten hun eigen zaak op, bv. een kapsalon of garage.

Noden & wensen

  • Verbetering van de security van het domein
  • Vervanging van drie schoolbussen
  • Computers voor de kinderen om hun huiswerk te maken
  • Opstart van een tweedehands winkeltje om donaties die MTR Smit zelf niet nodig heeft, te verkopen


Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

  • Huiswerkbegeleiding: vooral Engels, Wetenschappen en Wiskunde
  • Hulp bij lezen en schrijven
  • Individuele en groepssessies rond diverse psychosociale thema’s
  • Organiseren van activiteiten
  • Helpen bij fondsenwerving en bewustmaking: marketing, website en social media, organiseren van events zoals een opendeurdag, ... 
  • Opvolgen van individuele dossiers (studenten)

Interview

 

Anathi (17) is de jeugdvertegenwoordiger van MTR Smit. Vijf jaar geleden kwam ze naar hier, omdat haar familie niet meer voor haar kon zorgen. “Hoe en waarom ik hier ook ben terechtgekomen, het heeft me doen groeien als mens. Ik heb geleerd om het leven van de positieve kant te bekijken. Zoals elk kind mis ik mijn familie, maar door hier te wonen heb ik een sterkere band met hen. Ik wil mijn leven op de juiste manier aanpakken en studeren. Ik ben geselecteerd voor een ingenieursprogramma van Unity In Africa. Ik krijg extra lessen wiskunde en wetenschappen, en na het middelbaar bieden ze een gap year aan om te proeven van verschillende aspecten van het ingenieursberoep. Daarna krijg ik een beurs om te studeren. Ik heb het heel druk, maar mijn ouders hebben me altijd gezegd: “Werk nu als een slaaf, om later als een koningin te leven.” Ik ben echt heel dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Hier in MTR Smit leer je ook kinderen kennen van allerlei achtergronden en zo leer je verschillende talen.” 

 

Op dit moment is het niet mogelijk om hier vrijwilligerswerk of stage te lopen.