Human Dignity Centre

The Human Dignity Centre (HDC) is sinds 2001 een school en gemeenschapscentrum dat wezen en kwetsbare kinderen en hun ouders/verzorgers ondersteunt. Hun werkgebied is de Walmer sloppenwijk in Port Elizabeth, Zuid-Afrika.

 

 

Website


Het doel  van HDC is om kinderen onderwijs en ondersteuning aan te bieden, en een veilige en functionele thuissituatie te herstellen. Deze kinderen komen vaak uit extreem arme gezinnen, die met ondervoeding, dakloosheid, werkloosheid, misbruik en ziektes zoals HIV/Aids te maken hebben.

HDC bestaat uit verschillende deelprojecten:

 • Kleuterschool
 • Naschoolse opvang voor kinderen tussen 3 en 18: huiswerkbegeleiding, spelletjes en sport. Ook individuele en groepsessies worden aangeboden en behandelen thema’s als misbruik, HIV/Aids, relaties, tienerzwangerschappen en drugs.
 • Voedselhulp: maaltijden op school en verspreiding voedselpakketten.
 • Huisbezoeken door maatschappelijk werkers om noden, misbruik of geweld op te sporen en aan te pakken (Isibindi).
 • Workshops over thema’s als recycleren, illegale electriciteit, onderhandelingen over gedwongen uithuiszetting, etcetera. 

Impact

 • De kleuterschool telt 75 kinderen
 • Gemiddeld komen 100 - 150 kinderen naar de naschoolse opvang
 • In 2017 organiseerden sociaal werk studenten ongeveer 65 groepssessies over diverse psychosociale onderwerpen
 • De HIV/Aids-steungroep telde 9 wekelijkse deelnemers in 2017
 • Isibindi legt maandelijks meer dan 200 huisbezoeken af
 • Momenteel krijgen 532 kinderen uit 72 gezinnen ondersteuning via Isibindi

Noden & wensen

 • Registratie en heropening van de lagere school, die gesloten werd o.w.v. problemen met de zone-classificatie.
 • Reparatie en uitbreiding van infrastructuur: omheining van domein en tuin
 • Een leefbaar loon voor het personeel kan voor duurzame, gespecialiseerde zorg en onderwijs voor de kinderen zorgen. 

Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

 • Assisteren in de klassen
 • Assisteren in de naschoolse opvang (leeftijd van 3 tot 18):
 • Huiswerkbegeleiding (ook wiskunde, wetenschappen en Engels voor hoger middelbaar)
 • Spelletjes en sportactiviteiten begeleiden
 • Life skills programma begeleiden
 • Workshops en mini-projecten voor de mensen uit de sloppenwijken ontwikkelen, organiseren en begeleiden. Bijvoorbeeld over veiligheid of hoe een inkomen genereren. Voorbeelden van workshops uit het verleden: recycleren, lekkende kranen, illegale elektriciteit, gedwongen uithuiszetting.
 • Assisteren en ontwikkelen van ‘income generating activities’ zoals het maken en verkopen van handwerk (Kwasa project)
 • Assisteren bij de HIV/Aids steungroep
 • Algemene administratie
 • Helpen bij fondsenwerving
 • Decoratie van de verschillende ruimtes
 • De maatschappelijk werkers van Isibindi trainen in het geven van individuele en groepssessies over psychosociale thema’s
 • Mogelijke taken in het Sukume Museum en Cultureel Centrum: onderzoek doen naar en ontwikkelen van nieuwe interactieve tentoonstellingen. Bijvoorbeeld over Steve Biko, die stierf in gevangenschap in Walmer. Bezoeken van zijn familie is mogelijk een van de taken hierbij. 

Interview

 

Sinesipho Hani (12) komt naar de naschoolse opvang: “Wat ik hier geweldig vind, is dat ze ons helpen met ons huiswerk. Ik kan hier ook Engelse boeken lezen, en Engels leren en spreken. Dat is niet het geval in mijn school, daar spreken we alleen Xhosa.”

Therapeute Gugu Matiwane (37) legt uit: “Engels spreken, schrijven en lezen is een belangrijk principe van HDC, omdat het de kinderen aan een goede middelbare school en later job zal helpen. Xhosa is vaak de enige taal waarin ze opgroeien. Daarom is de huiswerkbegeleiding tijdens onze naschoolse opvang zo belangrijk: de meeste ouders spreken geen Engels.”

Sinesipho: “Ik houd ook van traditionele Xhosa spelletjes zoals touwtje springen en het steentjesspel.” Gugu voegt hieraan toe dat het waarderen van de Xhosa identiteit en cultuur de eigenwaarde van de kinderen ten goede komt, en hun rijke culturele tradities onderhoudt. Het kleine museum in het hart van het HDC gebouw informeert zowel lokale mensen als bezoekers over de Xhosa cultuur.

Startdagen

2020

13 Januari

27 Januari

10 Februari

24 Februari

6 April

20 April

4 Mei

18 Mei 

20 Juli

3 Augustus

17 Augustus 

28 September

12 Oktober

26 Oktober

9 November

23 November