Heatherbank

Heatherbank Pre & Primary School is een non-profit school voor kwetsbare kinderen uit de Walmer sloppenwijk in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Deze kleuter- en lagere school biedt kwaliteitsonderwijs aan kinderen tussen 3 en 13 jaar.

 

 

Website


Naast onderwijs krijgen de kinderen ook twee maaltijden per dag en worden ze van en naar school gebracht met de bus. Na schooltijd zorgen de leerkrachten samen met vrijwilligers en studenten voor huiswerkbegeleiding, extra lessen (computer, lezen, ...), zangles of Plastische Opvoeding. Ook zijn er spelletjes en sportactiviteiten. De kinderen volgen ook groepssessies over waarden zoals eerlijkheid, je best doen, respect, hulpvaardigheid en beleefd zijn.  

 

Veel kinderen uit de sloppenwijk krijgen te maken met verwaarlozing, huiselijk geweld, HIV/Aids, misbruik, verslaving, enzoverder. Een maatschappelijk werker organiseert individuele en groepssessies met de kinderen rond deze thema’s. Ze brengt zo nodig ook huisbezoeken. 

 


Impact

 • Kleuterschool: 70 kinderen in 3 leeftijdsgroepen.
 • Lagere school: 140 kinderen in totaal, 20 kinderen per klas
 • Sponsor A Student: 13 kinderen worden momenteel gesponsord van de 90 die het nodig hebben.
 • Afwezigheidcijfers zijn zeer laag.
 • De lessen zijn in het Engels: dat biedt de kinderen kansen op een betere middelbare school, hoger onderwijs en job.
 • Er worden ook lessen Xhosa gegeven om de culturele identiteit van de kinderen te versterken en waarderen.

Noden & wensen

 

Heatherbank zoekt sponsors voor het ‘Sponsor A Student’ programma. Dit is een duurzame manier om de kinderen van Heatherbank op weg te helpen naar een goede toekomst. Kwetsbare kinderen die capaciteiten hebben om het goed te doen op school, kunnen geselecteerd worden. Het kost maandelijks 800 ZAR (54 EURO) per kind. Dit bedrag dekt alle kosten: schoolgeld, uniform, transport, kleding, maaltijden en onderwijs. De sponsor ontvangt regelmatig verslagen en foto’s van zijn/haar sponsorkind    


Mogelijkheden als vrijwilliger/studenten

 • Lessen voorbereiden en lesgeven
 • Leerkrachten assisteren bij groepsactiviteiten
 • Naschoolse opvang: huiswerkbegeleiding en extra lessen (computer, lezen …)
 • Organiseren en begeleiden van sport activiteiten
 • Helpen bij het bereiden en uitdelen van de maaltijden
 • Mee ordenen van het klaslokaal

Interview

 

Nina Claasen (27) is lerares wiskunde en wetenschappen op de lagere school. “Ik ben gepassioneerd door mijn job. We bieden goed onderwijs aan achtergestelde kinderen van de Walmer sloppenwijk, kinderen die het zich normaal gezien niet kunnen veroorloven om naar een goede school te gaan. Wij geven hen de kans op fatsoenlijk onderwijs, zodat ze later hogere studies kunnen doen. Maar ze hebben het niet gemakkelijk. Hun thuistaal is Xhosa, terwijl de lessen in het Engels zijn. En soms vertellen ze in de klas dat er is ingebroken in hun huis, of dat hun zus is verkracht. Ze zijn niet verlegen om zulke dingen te vertellen omdat ze het gewoon zijn. Dan vraag ik of ze er later met de therapeute over willen babbelen, die spelenderwijs met hen werkt.

 

Ik ben voor deze kinderen veel meer dan een leerkracht, ik ben voor hen een bron van veiligheid. Dat is ook waarom ik werken op deze school zo fantastisch vind: je bent een speciale voorbeeldfiguur voor 17 kinderen! Zij houden van jou en jij van hen, en je voelt gewoon dat je echt een verschil maakt in hun kleine leventjes. Omdat je er voor hen bent, dag in dag uit. Dat is nogal wat voor hen. Ik krijg dus heel veel voldoening van mijn werk hier.”

Startdagen

2020

13 Januari

27 Januari

10 Februari

24 Februari

6 April

20 April

4 Mei

18 Mei

20 Juli

3 Augustus

17 Augustus

28 September

12 Oktober

26 Oktober

9 November

23 November