Nicro

Info

Nicro is gespecialiseerd in sociale misdaadpreventie en re-integratie van daders, voor zowel volwassenen en jongeren. Ze werken tegelijk ook met de slachtoffers. 

 

Nicro heeft een rijke geschiedenis in mensenrechten, jeugdrecht en innovatieve hervorming van het Zuid-Afrikaanse strafrecht.

Ze trachten misdaad en geweld te verminderen door samen te werken met individuen, families en gemeenschappen om positieve verandering tot stand te brengen.

 

Nicro heeft een breed scala aan interventies en begeleiding die verschillende doelen bereiken.

 

Door de bijzondere doelgroep van dit project zijn foto’s nagenoeg niet mogelijk. 


Studierichtingen

 - psychologie

- criminologie

- sociaal werk

- orthopedagogie

- gender en diversiteit

Taken

Enkel voor studenten en vrijwilligers met een diploma. 

  • Individuele cases opvolgen o.l.v. een maatschappelijk werker
  • Uitvoeren van psychosociale evaluaties van zowel jeugd- als volwassen delinquenten
  • Begeleiden van groepssessies voor jongeren over diverse psychosociale thema’s zoals verslaving
  • Begeleiden van groepssessies voor volwassenen over diverse psychosociale thema’s zoals zelfwaarde, basic life skills, ...
  • Begeleiden van individuele sessies over diverse psychosociale thema’s zoals anger management
  • Administratie
  • Observeren tijdens bezoeken aan de gevangenis o.l.v. een maatschappelijk werker
  • Meehelpen aan misdaadpreventiecampagnes: bewustmakingscampagnes en infosessies voor het brede publiek en op scholen
  • ...