Geschiedenis

Amava ('ervaring' in Xhosa) werd in 2013 opgericht door Stijn en Riet Meheus (broer en zus). Riet liep stage in Zuid-Afrika in 2011 en zag de nood om lokale NPO’s (non-profit organisaties) te ondersteunen. Stijn, die haar een bezoek had gebracht, sprong direct mee op de kar. In 2013 startte Amava met het ondersteunen van 5 NPO's. Tegen 2019 was dit aantal al gegroeid naar 12 NPO's.

 

Door de Covid-pandemie in 2020 kwam er de noodzaak om onze organisatie tijdelijk stop te zetten. Uiteraard bleven we projecten steunen waar we konden. Wanneer scholen het toelieten konden er terug studenten naar Zuid-Afrika gestuurd worden. 

Vanaf 2023 zijn we weer helemaal terug! 

 

Sinds 2020 versterken ook Linde en Sophie het Amava-team. Deze dames werkten gedurende enkele maanden bij Zanethemba. 

 


Missie

Onze missie is om lokale NPO’s op een structurele manier te kunnen ondersteunen zodat zij hun werk kunnen verder zetten om de meest kwetsbare doelgroep van de maatschappij te helpen. 

 


Visie

Om onze missie te realiseren vinden wij het belangrijk te werken op drie verschillende pijlers, namelijk:

  1. meedenken over structurele veranderingen en uitwisselen van know how
  2. financiële ondersteuning maar geen afhankelijkheid creëren
  3. sturen van studenten en vrijwilligers zodat er helpende handen zijn om extra’s te kunnen voorzien en meer begeleiding te kunnen bieden. De studenten/vrijwilligers zijn extra en nemen geen plaats in van lokaal vast personeel.