Experience the difference

Omdat we momenteel zoveel aanvragen binnen krijgen, moeten we de inschrijvingen voor het voorjaar 2017 on hold zetten. Wie zich inschrijft vanaf 1 juli zal op een wachtlijst terecht komen. Vanaf eind september  zullen de kandidaten op de wachtlijst gecontacteerd worden met verdere informatie.  Dit is enkel geldig voor de periode januari tot en met juni 2017. Indien u vragen heeft, kan u ons altijd contacteren.

Amava is een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligerswerk en stages in Zuid-Afrika organiseert.

Amava, wat ervaring betekent in het Xhosa, probeert iedereen kennis te laten maken met de Afrikaanse cultuur en wil iedereen een Afrikaanse ervaring meegeven. Hoe kan dit beter door te werken met de lokale mensen op lokale sociale projecten.

Wij hebben verschillende projecten in Port Elizabeth en een wildlifeproject in Hluhluwe. Sommige projecten moeten het onderste uit de kan halen om eten te kopen voor de kinderen, andere projecten hebben dan weer zoveel kinderen en daarom kunnen zij iedere hulp goed gebruiken. De projecten kunnen niet verder zonder de steun van vrijwilligers. Zij kunnen niet verder blijven groeien. Om al deze redenen hebben wij Amava opgericht. Wij willen blijvende steun bieden aan de projecten en hen helpen waar nodig is.

Wij willen ons niet enkel richten op vrijwilligers maar ook zeker op studenten die een unieke stage ervaring willen beleven.